Gegevensbescherming.

Verklaring gegevensbescherming

Wij vinden het belangrijk om uw persoonsgegevens te beschermen. Daarom houden we ons strikt aan de gegevensbeschermingswetgeving wanneer we uw persoonsgegevens behandelen.

In deze verklaring informeren we u over de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken en wat uw gebruik van onze website voor u betekent. http://www.warsteiner.nl/.

Warsteiner Brauerei Haus Cramer KG, Domring 4-10, 59581 Warstein, Duitsland (E-mail: datenschutz@warsteiner.de) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en doet dit in de zin van de toepasselijke gegevensbeschermingsregelgeving.

1. Wat zijn persoonsgegevens?

Onder persoonsgegevens verstaan we alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit kunnen inventarisatiegegevens zijn, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, maar ook gebruiksgegevens, zoals gebruikersnaam en wachtwoord.

Gegevens die niet gerelateerd zijn aan een identificeerbare persoon noemen we ‘niet-persoonlijk identificeerbaar’. Voorbeelden hiervan zijn geanonimiseerde gegevens over gebruik en serviceprocessen.

2. Anoniem gebruik en verzamelen, verwerken, gebruik en toegang en persoonsgegevens

U kunt de website van www.warsteiner.nl anoniem bezoeken. Tijdens uw bezoek aan www.warsteiner.nl verzamelen en bewaren we geen persoonsgegevens, tenzij u deze zelf heeft opgegeven. Tijdens uw bezoek aan onze website www.warsteiner.nl slaat onze webserver echter wel bepaalde technische gegevens op (zogenoemde toegangsgegevens) in logbestanden, zoals

– Naam van het opgehaalde bestand
– Datum en tijdstip van het bezoek
– IP-adres van de computer die gebruikt werd voor het bezoek
– Browsertype en versie
– Besturingssysteem van de gebruiker
– URL van de laatste pagina opgehaald door de gebruiker
– Hoeveelheid verzonden gegevens
– Status van het bezoek (succesvol ja/nee)

De opgeslagen IP-adressen in onze logbestanden worden alleen gebruikt om incidenten met betrekking tot de beschikbaarheid van de door onze servers geleverde webpagina’s beter te analyseren en te verhelpen, de geleverde websites zowel technisch als inhoudelijk te verbeteren en te optimaliseren, en indien noodzakelijk voor forensische analyse. Er worden geen statistische evaluaties en/of gebruikersprofielen aangemaakt op basis van de gegevens opgeslagen in de logbestanden.

We verzamelen uw persoonsgegevens wel indien u gebruikmaakt van de volgende diensten op www.warsteiner.nl:

– Om bestellingen te verwerken in de Warsteiner Shop
– Wanneer u zich aanmeldt bij het speciale klantengedeelte
– Wanneer u zich aanmeldt/afmeldt voor onze nieuwsbrieven
– Wanneer u meedoet aan prijstrekkingen
– Wanneer u contact opneemt via het contactformulier

We gebruiken de verzamelde persoonsgegevens alleen indien u deze hebt opgegeven voor uw registratie en/of bestelling of gedurende onze contractuele relatie. Het verstrekken van uw persoonsgegevens is nodig voor het afsluiten van het desbetreffende contract of voor het uitvoeren van de desbetreffende contractuele relatie. We verzamelen en gebruiken de door u verstrekte gegevens voor zover deze nodig zijn voor de totstandkoming, inhoud of aanpassing van de contractuele relatie binnen het kader van artikel 6, lid 1, punt b) van de AVG, met name voor het verwerken van uw bestellingen en voor factureringsdoeleinden. Indien u uw persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen we de hierboven genoemde diensten niet aan u leveren.

Om u als gebruiker aan te melden, dient u de volgende gegevens te verstrekken:

– Naam (eventueel bedrijfsnaam en gemachtigde vertegenwoordiger)
– E-mailadres
– Postcode
– Geboortedatum

Op het moment dat u zich voor bepaalde diensten aanmeldt, kan Warsteiner om meer persoonsgegevens vragen om de betreffende dienst aan de gebruiker te kunnen leveren (bijv. e-mailadres voor nieuwsbrieven).

Indien u bestellingen doet in de Warsteiner Shop kunnen we, als onderdeel van het bestelproces en naast de inventariserende gegevens die we verzamelden voor de aanmelding, u om additionele gegevens vragen. We kunnen deze additionele gegevens nodig hebben voor de betalingsverwerking en zullen deze enkel en alleen gebruiken om de betreffende betaling te verwerken zonder deze gegevens permanent op te slaan.

Bovendien zullen we de persoonsgegevens die u hebt verstrekt alleen gebruiken indien en voor zover u hier toestemming voor hebt gegeven of indien er een wettelijke toestemming bestaat om deze te gebruiken. Omdat we onder andere bier verkopen, zullen we u bij elke bestelling om uw geboortedatum vragen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat we niet aan minderjarigen verkopen.

Ook kunnen we uw e-mailadres met uw toestemming en voor zover toegestaan door de wet, gebruiken om u te informeren over onze aanbiedingen en producten of innovaties in onze online winkel (bijv. in onze nieuwsbrief). U kunt op elk moment bezwaar maken tegen toekomstig gebruik van uw e-mailadres voor deze doeleinden. Alle informatie betreft het intrekken van uw toestemming vindt u in deel 8 van deze verklaring. Bovendien geven we u in elke e-mail de mogelijkheid om uw toestemming in te trekken.

3. Links naar andere websites, gebruik van cookies, Google Analytics, social plug-ins

a) Hyperlinks

Warsteiner.nl linkt naar websites van andere aanbieders die niet aan ons gelieerd zijn (derden). Indien u op deze links klikt, heeft www.warsteiner.nl geen invloed meer op de gegevens die deze aanbieders verzamelen en gebruiken. Voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens verwijzen we naar het privacybeleid van de respectievelijke aanbieder. Omdat we geen controle uitoefenen op het verzamelen en verwerken van gegevens door derden, kunnen we hiervoor geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

b) Cookies

Om bepaalde functies binnen onze website mogelijk te maken en te zorgen voor een aantrekkelijke website, maken we gebruik van cookies.

Cookies zijn tekstbestanden die tijdelijk of blijvend door de browser van de gebruiker op zijn/haar computer worden opgeslagen. Tijdelijke cookies garanderen de consistentie van het communicatieproces. Permanente cookies worden gebruikt om een gebruiker te herkennen. Een voorbeeld van een permanente cookie is wanneer de gebruiker ervoor kiest om gebruik te maken van de ‘Blijf ingelogd op deze computer’-functie. Dankzij het cookie herkent de website de betreffende computer bij een vervolgbezoek en wordt deze automatisch ingelogd.

U kunt zelf bepalen of u wilt dat uw browser cookies gebruikt. In alle browserprogramma’s kunt u cookies uitschakelen of verwijderen. Let er wel op dat functies die alleen werken als de computer herkend wordt in dat geval beperkt of helemaal niet beschikbaar zijn. De functionaliteit van de website is daarom minder als cookies uitgeschakeld zijn. Onder andere zal de mogelijkheid om als gebruiker in te loggen, beperkt zijn.

c) Google Analytics

We maken gebruik van de webanalysetool Google Analytics.

Google Analytics is een webanalysedienst van Google Ireland Limited, gevestigd op Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“Google”). Warsteiner.nl gebruikt Google Analytics alleen met de ‘IP-anonimiseringsfunctie’ Deze functie verwijdert het laatste octet van het IP-adres. Op deze manier wordt niet het volledige IP-adres van de gebruiker opgeslagen en kan het dus niet aan een individuele gebruiker gekoppeld worden. Google Analytics maakt gebruik van cookies (meer uitleg over cookies staat hierboven onder b), waarmee uw gebruik van de website www.warsteiner.nl geanalyseerd kan worden. Het analyseren van uw gebruik van onze website vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen Warsteiner en Google over gegevensverwerking met betrekking tot bestellingen. De informatie die het cookie genereert over uw bezoek aan www.warsteiner.nl (tijdstip van bezoek en verwijzende bronnen, details over systeemconfiguraties en uw provider, met inbegrip van uw verkorte IP-adres) wordt doorgegeven aan en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten.

Door deze website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van gegevens over u door Google. Daarnaast gaat u akkoord met het soort gegevensverwerking en de manier waarop gegevens verwerkt worden (zoals hierboven beschreven), en met het genoemde doeleinde. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browserinstellingen aan te passen. We maken u er echter op attent dat het in dat geval mogelijk is dat niet alle functies van onze website beschikbaar zijn.

U kunt ook voorkomen dat Google deze gegevens verzamelt en verwerkt door de volgende browser plug-in te downloaden en te installeren:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Of u kunt de volgende link volgen om te voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt (vooral voor browsers op mobiele apparaten). Er wordt dan een opt-out cookie ingesteld die voorkomt dat uw gegevens verzameld worden bij toekomstig bezoek aan onze website:

Disable Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website bij te houden, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en andere diensten te leveren gerelateerd aan de website en internetgebruik. Google kan deze informatie ook aan derden doorgeven indien de wet dit vereist of voor zover derden deze gegevens namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres nooit koppelen aan andere Google-gegevens.

Meer informatie over Google Inc. en Google Analytics vindt u op: (http://www.google.com). U vindt het privacybeleid van Google op: http://www.google.com/intl/en/privacypolicy.html#information

U kunt het aanvaarden van nieuwe cookies voorkomen door u browserinstellingen aan te passen (hierboven beschreven onder b). Daarnaast kunt u op elk moment bezwaar maken tegen het verzamelen, opslaan en gebruiken van uw gegevens door Google Analytics. Om bezwaar te maken en daardoor het verzamelen van gegevens door Google Analytics uit te schakelen, heeft u een browser add-on nodig. De add-on zal het JavaScript van Google Analytics vertellen dat u niet wilt dat informatie over uw websitebezoek doorgegeven wordt aan Google Analytics. U dient de add-on te downloaden en te installeren. Meer informatie over het uitschakelen van Google Analytics en het downloaden van de add-on vindt u op: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. De webanalysefunctie blijft uitgeschakeld zolang de Google-add-on niet wordt uitgeschakeld of verwijderd. Het is daarom belangrijk dat u de add-on niet verwijdert wanneer u de webanalyse niet wenst. De add-on dient afzonderlijk op elke browser en computer ingesteld te worden. Indien u www.warsteiner.nl bezoekt via verschillende browsers, dan moet u de add-on bij alle browsers toevoegen.

d) Facebook

Facebook is een online sociaal netwerk van het Amerikaanse bedrijf Facebook, Inc. (1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, VS). U herkent de Facebook-knoppen altijd aan het Facebook-logo. Afhankelijk van het type knop kan additionele informatie toegevoegd worden (bijv. “Leuk” of “Aanbevelen”). Wanneer u www.warsteiner.nl bezoekt en een van onze pagina’s opent die voorzien is van een Facebook-knop, maakt uw browser een directe verbinding met de Facebook-servers en laadt de kop van daar op. Facebook krijgt nu de informatie doorgestuurd dat de betreffende www.warsteiner.nl-pagina werd bezocht.

Als u tegelijkertijd als Facebook-gebruiker bij Facebook ingelogd bent, kan de paginaweergave gekoppeld worden aan uw profiel. Indien u op geïntegreerde Facebook-knoppen klikt en u daarna bij Facebook aanmeldt (of wanneer u al aangemeld bent), wordt de ‘vind-ik-leuk’- of ‘aanbevolen´-informatie in verkorte vorm op uw profiel geplaatst. Zo kan Facebook mogelijk meer gebruiksgegevens verzamelen en opslaan. Het is mogelijk dat op Facebook gebruikersprofielen worden gemaakt die meer informatie bevatten dan wat u zelf op Facebook heeft geplaatst.

Meer informatie over het verzamelen en verwerken van gegevens en uw rechten hieromtrent vindt u in het privacybeleid van Facebook: http://www.facebook.com/policy.php.

e) Twitter

Twitter is een microbloggingdienst van het Amerikaanse bedrijf Twitter, Inc. (795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107). Wanneer u www.warsteiner.nl bezoekt en een van onze pagina’s opent die voorzien is van een Twitter-knop, maakt uw browser een directe verbinding met de Twitter-servers en laadt de kop van daar op. Twitter krijgt nu de informatie doorgestuurd dat de betreffende www.warsteiner.nl-pagina werd bezocht. Zelfs wanneer u niet ingelogd bent, kan Twitter indien nodig gegevens verzamelen en opslaan.

Als u op de Twitter-knoppen op www.warsteiner.nl klikt en informatie ‘tweet’ via het openingsvenster voor Twitter, stuurt u de ‘getweete’ informatie door naar Twitter. Deze informatie wordt dan gepubliceerd op uw Twitter-gebruikersprofiel.

Meer informatie over het verzamelen, analyseren en verwerken van uw gegevens door Twitter en uw rechten hieromtrent vindt u in het privacybeleid van Twitter: http://twitter.com/privacy.

4. Openbaar maken van persoonsgegevens

Doorgifte van uw persoonsgegevens vindt alleen plaats als dit aangegeven staat in deze privacyverklaring, dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst (artikel 6, lid 1, punt b) van de AVG), u hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven (artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG en/of dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (artikel 6, lid 1, punt c) van de AVG). We zullen, voor zover dit nodig is voor de verzending, uw gegevens bijvoorbeeld doorgeven aan het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verzending. Indien noodzakelijk zullen we uw gegevens doorgeven aan de kredietinstelling of betalingsdienstaanbieder die uw betaling verwerkt.

5.Gegevensbeveiliging

We nemen alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van de gebruiker te beschermen tegen verlies, onnauwkeurigheid en ongeoorloofde toegang door derden. Bovendien hebben binnen ons bedrijf alleen bevoegde personen toegang tot uw persoonsgegevens en alleen in de mate die noodzakelijk is voor bovenstaande doeleinden.

De doorgifte van bepaalde gevoelige gegevens vindt gecodeerd plaats. Hiervoor maken we gebruik van het ‘Secure Socket Layer’-encryptieprotocol (SSL). Alle informatie die via deze beveiligde methode naar ons wordt doorgegeven, wordt eerst gecodeerd. Uw persoonsgegevens, zoals naam en adres, worden gecodeerd door de software van de beveiligde server.Op deze manier kunnen onbevoegde personen deze gegevens niet lezen tijdens de doorgifte via internet. De meeste nieuwere browsers ondersteunen deze beveiligde doorgiftetechnologie al.

Alle medewerkers van Warsteiner en hun zakelijke partners zetten zich, voor zover zij persoonsgegevens behandelen, in voor gegevensbeveiliging.

6. Bewaringstermijn

Na beëindiging en volledige uitvoering van de overeenkomst worden uw gegevens geblokkeerd voor verder gebruik en na verstrijken van enige van toepassing zijnde fiscale en commerciële regelgeving verwijderd, tenzij u toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens.

7. Rechten van de betrokkenen

Binnen het kader van de wettelijke bepalingen heeft u verschillende rechten wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens door Warsteiner. In juridische terminologie worden mensen van wie persoonsgegevens worden verwerkt ‘betrokkenen’ genoemd.

a) Recht om uitsluitsel te krijgen

U heeft het recht om van Warsteiner uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van persoonsgegevens over u.

b) Recht op inzage

Indien Warsteiner persoonsgegevens over u verwerkt, heeft u recht op inzage in de persoonsgegevens die over u bewaard worden en heeft u recht op een kopie van deze gegevens, tenzij hiermee de rechten en vrijheden van anderen aangetast worden. Daarnaast heeft u het recht om inzage te krijgen in de volgende informatie:

 • de verwerkingsdoeleinden;
 • de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
 • indien mogelijk, de periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen;
 • het recht om Warsteiner te verzoeken persoonsgegevens te rectificeren of te wissen, of de verwerking ervan te beperken, alsmede het recht bezwaar te maken tegen die verwerking;
 • het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 • wanneer de gegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over de bron van die gegevens;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in artikel 22, lid 1 en lid 4 van de AVG genoemde profilering, en, ten miste in die gevallen nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor u.

Bovendien heeft de betrokkene, wanneer persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde of een internationale organisatie, het recht in kennis te worden gesteld van de passende waarborgen inzake de doorgifte.

c) Recht op rectificatie

U heeft het recht om Warsteiner te verzoeken uw persoonsgegevens onverwijld te rectificeren indien deze onjuist zijn. Daarnaast heeft u, met inachtneming van de doeleinden van de verwerking, het recht om vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verzoeken, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

d) Recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid)

U heeft ook het recht om Warsteiner te verzoeken zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens te wissen, wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is en de verwerking niet vereist is:

 • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 • U trekt de toestemming in waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG of artikel 9, lid 2, punt a) van de AVG berust, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
 • U maakt overeenkomstig artikel 21, lid 1 van de AVG, bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2 van de AVG;
 • Persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het recht van de Bondsrepubliek Duitsland neergelegde wettelijke verplichting;
 • De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1 van de AVG.

Indien een van de bovenstaande redenen van toepassing is en een betrokkene wenst om de wissing van persoonsgegevens die Warsteiner heeft opgeslagen, in gang te zetten, kan deze op elk moment contact opnemen met onze functionaris voor de gegevensbescherming of een andere medewerker van Warsteiner. Onze functionaris voor de gegevensbescherming of een andere medewerker zullen er dan voor zorgen dat de gevraagde gegevens onverwijld gewist worden.

Als Warsteiner de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en overeenkomstig artikel 17, lid 1 van de AVG verplicht is de persoonsgegevens te wissen, nemen we, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat de betrokkene de verwerkingsverantwoordelijken heeft verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen, voor zover de verwerking niet vereist is. De functionaris voor de gegevensbescherming van Warsteiner of een andere medewerker zal in individuele gevallen de nodige maatregelen in gang zetten.

e) Recht op beperking van de verwerking

Indien uw persoonsgegevens verwerkt zijn door Warsteiner, heeft u het recht om te verzoeken de verwerking te beperken, indien een van de volgende omstandigheden van toepassing is:

 • U betwist de juistheid van de persoonsgegevens, gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 • De verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
 • De Warsteiner Brewery heeft uw persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nodig voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van uw rechten;
 • U heeft overeenkomstig artikel 21, lid 1 van de AVG bezwaar gemaakt tegen de verwerking en bent in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van Warsteiner zwaarder wegen dan die van de betrokkene, m.a.w. die van u.

Indien een van de bovenstaande omstandigheden van toepassing is en u wilt een verzoek doen tot beperking van de persoonsgegevens die Warsteiner van u heeft opgeslagen, kunt u op elk moment contact opnemen met onze functionaris voor de gegevensbescherming of een andere medewerker.

f) Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht om de persoonlijk identificeerbare gegevens, die u aan een verwerkingsverantwoordelijke hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. U heeft ook het recht om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt, indien de verwerking berust op toestemming uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG of artikel 9, lid 2, punt a) van de AVG, of op een overeenkomst uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt b) van de AVG, en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan Warsteiner is opgedragen.

Daarnaast heeft u bij de uitoefening van uw recht op gegevensoverdraagbaarheid uit hoofde van artikel 20, lid 1 van de AVG het recht dat de persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere worden doorgezonden, voor zover dit geen rechten en vrijheden aan iemand anders toekent.

Wanneer Warsteiner persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing verwerkt, heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing. Wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking door Warsteiner ten behoeve van direct marketing, zullen we uw persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerken.

Daarnaast heeft u, wanneer persoonsgegevens overeenkomstig artikel 89, lid 1 van de AVG, met het oog op wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden worden verwerkt, het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang.

Om uw recht om bezwaar te maken uit te kunnen oefenen, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de functionaris voor de gegevensbescherming van Warsteiner of een andere medewerker.

In het kader van gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, mag de betrokkene zijn/haar recht van bezwaar uitoefenen via geautomatiseerde procedés waarbij wordt gebruikgemaakt van technische specificaties.

h) Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering

U heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft, tenzij het besluit (1) noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons, of (2) is toegestaan bij een Unierechtelijke bepaling of rechtelijke bepaling van de Bondsrepubliek Duitsland en die ook voorziet in passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen, of (3) berust op uw uitdrukkelijke toestemming. Indien het besluit (1) noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons, of (2) berust op uw uitdrukkelijke toestemming, zullen we passende maatregelen treffen ter bescherming van uw rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen, waaronder ten minste het recht op een menselijke tussenkomst van de verwerkingsverantwoordelijke, het recht om zijn/haar standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten.

Wilt u uw rechten uitoefenen wat betreft geautomatiseerde besluitvorming, dan kunt u op elk moment contact opnemen met onze functionaris voor de gegevensbescherming of een andere medewerker.

i) Recht om een toestemming met betrekking tot gegevensbescherming in te trekken

U heeft ook het recht om op elk moment een toestemming met betrekking tot gegevensbescherming in te trekken.

Wilt u uw rechten uitoefenen om uw toestemming in te trekken, dan kunt u op elk moment contact opnemen met onze functionaris voor de gegevensbescherming of een andere medewerker. U vindt meer informatie in deel 8 van dit privacybeleid.

Voor zover u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u deze toestemming op elk moment met toekomstige werking intrekken.

U kunt contact opnemen met onze functionaris voor de gegevensbescherming indien u vragen of informatieverzoeken heeft of wanneer u een toestemming wilt intrekken:

DataCo GmbH

Dachauer Straße 65
80335 München
Duitsland
+49 89 7400 45840
www.dataguard.de

Verklaring gegevensbescherming versie 2.0
Status: april 2018

© 2023 Warsteiner

Cookie-Melding

Deze website gebruikt cookies om statistische informatie te vergaren over de site navigatie om u zo de beste ervaring op onze site te geven en om u relevante advertenties te laten zien. We delen ook informatie van uw gebruik van onze site met onze sociale media, advertentie en analytische partners. Wanneer u doorgaat met het gebruiken van deze website, dan nemen wij aan dat u onze privacy en cookie beleid accepteer.

Accepteer

Vul hier uw geboortedatum in.

Ga naar Warsteiner.nl

Confirm age or choose one of our country websites